U okviru LUKI AUTO CENTAR možete registrovati vozilo uz pomoć registracione nelepnice – bez odlaska u SUP.

Pored savremenog tehničkog pregleda sa visoko stručnim osobljem, auto centar sadrži i benzinsku pumpu, auto perionicu, i auto servis.
Takođe, važno je napomenuti da možete zavšriti i papirologiju za osiguranje vozila i lica.

„Luki“ auto centar lociran je u Oračkom polju bb, Pećinci. Kontakt telefon: 022/435-163

Kontakt:

Auto centar/ Tehnički pregled 

  • Mihajlo Janković 063/575-047,
  • Mladen Djokić 063/589-541

Auto servis-radionica

  • Radovac Radoslav 063/583-750