Home

Na osnovu člana 43. stav3. Zakona o Vladi (˝Službeni glasnik RS˝, br- 55/05, 71/05 -ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 -US, 72/12,7/14 -US,
44/14 i 30/18 -dr. zakon), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, Vlada donosu:

ZAKLJUČAK

1. Ograniča se okupljanje građana na javnim, otvorenim i zatvorenim prostorima takoda distanca između lica mora biti najmanje 2m, kao i da na površini od 4m2 ne može biti više od jednog lica, a ispred objekta naznačiti ukupan broj lica koja mogu istovremeno boraviti  unutar prostora.

2. Lica koja zbog radne obaveze i načina ogranizacije rada objektivno ne mogu primeniti ovu meru izuzimajući se od ograničenja iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Generalnom sekretarijatu Vlade, koji će ovaj zaključak objaviti na zvanignoj internet stranici Blade www.srbija.gov.rs i Ministarstvu zdravlja koje će ovaj zaključak objaviti na internet stranici www.covid19.rs.

LUKI” je baziran isključivo na poslovima: industrijske proizvodnje, zatim i poljoprivredne. Danas, kompanija “LUKI” predstavlja priznat brend u proizvodnji tankih rezanaca, jaja, povrća… Od 2010. godine značajan udeo po pitanju raspodele resursa zauzima delatnost hotelijerstva. Zbog dugogodišnjeg poslovnog iskustva, posedovanja sopstvene ciglane i kompletne mehanizacije i ljudstva kompanija “LUKI” se za kratak vremenski period predstavila kao ozbiljan projektant i izvođač radova po pitanju gradnje stambeno-poslovnih kompleksa, apartmana i hotela.
Početak rada naše kompanije vezan je za trgovinsku delatnost, veleprodaju i maloprodaju prehrambene robe. Kako su tržišni uslovi diktirali potrebe, kompanija „LUKI“ je tako širila dijapazon svojih delatnosti držeći se svojih poslovnih načela KVALITET i KUPAC NA PRVOM MESTU. Naime, od 1992. uvećavaju se ljudski i tehnički resursi zbog uvođenja procesa proizvodnje gde smo uspešno savladali zahtev koji se pred nas tada postavio, čemu svedoče sve širi poslovni kontakti i mreža zadovoljnih kupaca i saradnika.
Luki Komerc je kompanija osnovana 1989. godine u Pećincima.
Misija kompanije “LUKI” je svakako ispunjavanje potreba kupaca, kreiranje i podrška lokalno regionalne inicijative ali i dalji razvoj kompanije i uposljavanja i usavrsavanja ljudskih resursa.