Home

LUKI” je baziran isključivo na poslovima: industrijske proizvodnje, zatim i poljoprivredne. Danas, kompanija “LUKI” predstavlja priznat brend u proizvodnji tankih rezanaca, jaja, povrća… Od 2010. godine značajan udeo po pitanju raspodele resursa zauzima delatnost hotelijerstva. Zbog dugogodišnjeg poslovnog iskustva, posedovanja sopstvene ciglane i kompletne mehanizacije i ljudstva kompanija “LUKI” se za kratak vremenski period predstavila kao ozbiljan projektant i izvođač radova po pitanju gradnje stambeno-poslovnih kompleksa, apartmana i hotela.

Početak rada naše kompanije vezan je za trgovinsku delatnost, veleprodaju i maloprodaju prehrambene robe. Kako su tržišni uslovi diktirali potrebe, kompanija „LUKI“ je tako širila dijapazon svojih delatnosti držeći se svojih poslovnih načela KVALITET i KUPAC NA PRVOM MESTU. Naime, od 1992. uvećavaju se ljudski i tehnički resursi zbog uvođenja procesa proizvodnje gde smo uspešno savladali zahtev koji se pred nas tada postavio, čemu svedoče sve širi poslovni kontakti i mreža zadovoljnih kupaca i saradnika.

Luki Komerc je kompanija osnovana 1989. godine u Pećincima.

Misija kompanije “LUKI” je svakako ispunjavanje potreba kupaca, kreiranje i podrška lokalno regionalne inicijative ali i dalji razvoj kompanije i uposljavanja i usavrsavanja ljudskih resursa.