Kontakt info

Telefon: +381 (0)22 2436 600,
+381 (0)22 2436 700

Salon nameštaja i bele tehnike, Pećinci:
+381 (0)22 24 35 346

Pumpa LUKI , Oračko polje BB Pećinci:

+381 (0)62 779 407

Mobilna centrala: +381 (0)63 562 500, +381 (0)63 562 700,+381 (0)63 562 800,+381 (0)63 562 900

Tehnički pregled: +381 (0)22 2435 163

Centralni magacin, Oračko polje BB Pećinci:

+381 (0)22 2436 999, +381 (0)22 2436 888

Fax: +381 (0)22 2436 777

E-mail: kontakt@luki.co.rs

www.luki.rs, luki.co.rs

Komercijalisti

Ivana Lučić (i.lucic@luki.co.rs)

Sanja Berber (s.berber@luki.co.rs)

Jadranka Vasilić (j.vasilic@luki.co.rs)

Marija Ignjatović (m.ignjatovic@luki.co.rs)

Dragan Pantić (d.pantic@luki.co.rs)

Mirko Arsenović (m.arsenovic@luki.co.rs)

Branko Popović  (b.popovic@luki.co.rs)