ŽELITE DA RADITE U MODERNOJ KOMPANIJI, KOJA EGZISTIRA U MNOGIM PRIVREDNIM GRANAMA?

Ako vidite sebe u kompaniji „Luki“ prijavite se za posao.

Kompanija „Luki“ veliku pažnju poklanja odabiru, selekciji i regrutovanju kadrova. Posebno se vodi briga o kadrovskoj politici u kompaniji. Slanjem Vaše prijave za posao bićete ubačeni u bazu podataka kompanije i prvi ćete saznati sve informacije o otvorenim radnim mestima. Takođe, pri izboru kadrova za eventualni razgovor kandidati iz baze podataka će imati pravo prvenstva.

Vašu prijavu (CV) možete poslati i na e-mail: m.belic@luki.co.rs
    Položen vozački ispit