Još jedna u nizu naših proizvodnih jednica jeste i savremena farma svinja, koja zadovoljava i potrebe  kompanije Luki Komerc kada je reč o mesnim prerađevinama, ali istovremeno putem ove  naše poslovne jedinice odgovaramo i potrebama trzišta kada je reč o trgovini ove životinjske vrste, bilo da je reč o obrađenom mesu odnosno proizvodima žive vage.

farmasvinja
meso2
meso4
meso3
meso1