Na farmi koka nosilja, u rigorozno kontrolisanom okruženju proizvode se najkvalitetnija i uvek sveza jaja na dnevnom nivou. Kompletna dnevna proizvodnja se prikuplja, bira i pakuje u periodu od 08 do 10 časova i spremna je za isporuku istog dana.

Jaja koja se ne isporučuju na tržište istog dana pakuju se i skladište se u magacine rashladnog tipa koji poseduju najsavremeniju opremu za održavanje svežine i kvaliteta jaja.